Trnjava je razdeljeno naselje za kamnolomom v Podpeči, mimo katerega se peljemo po regionalni cesti od Lukovice proti Kompoljam, prav tako pa jo deli tudi štajerska avtocesta. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Trnjavi  živelo 265 prebivalcev, kar jo uvršča kot 5. največje naselje v Občini Lukovica . Leži v manjši dolini, ki ima obliko črke T. Skozi njo se vije manjši potok Zlatopoljiščica, ki se izliva v reko Radomljo. Trnjava ima tudi manjši ribnik imenovan Kroharjev bajer. Spada pod Krajevno skupnost Lukovica.

Izvor imena

Razlage, kako naj bi nastalo ime naselja, se razlikujejo, saj Stane Stražar v knjigi Črni graben meni, da je raztresena vas dobila ime po osnovi trn. Domačini pa so mnenja, da po trdnjavi, ki naj bi bila v starih časih varovala potnike pred roparji.

Zgodovinski pregled

Sestri Kristell in Andell, obe omoženi Liebenstainer, ter Margaret in Kundell Seybast von Ruespach tochter so 26. avgusta 1410 prodale za 232 mark beneških šilingov Engelhartu Zellenpergerju svojo materino dediščino: turn Krumperk z vsemi pritiklinami ter natančno določentmi mejami, dve zemljišči na Zgornji Gorjuši, eno zemljišče Treblene ter po eno zemljišče na Spodnji Gorjuši, na Viru (zu Wag), na Brdu pri Ihanu, mlin v Trnjavi (zu Ternaw) in Kraxner pharr v krašenjski, dobski in ihanski fari. Vrhovnega fevdnega lastnika, grofa Hermana Celjskega pa so prosile, naj fevd podeli Zellenpergerju. Ko je bil leta 1456 ubit Ulrik II., so Celjski grofi propadli. Večji del njihove posesti je prišel v roke Habsburžanov. Ti so postali fevdni lastniki gradu Krumperk in vseh krumperških posesti. Cesar Friderik III. je 16. februarja 1478 podelil Hansu Zellenpergerju v fevd turn Krumperk in skupaj z drugo krumperško posestjo tudi voštat in mlin v Trnjavi (zu Ternaw). Hans Zellenperger je tedaj dobil v fevd tudi dvor v Ihanu, kupil ga je od Nikolaja Wildensteinerja. Dvor v Ihanu je stal, kotje zapisano v avstrijski fevdni knjigi, pri studencu, kjer je prej živela Polčevka. Dve leti pozneje je krumperško posest dobil v fevd naslednik Krištof Zellenperger. Taje 1. februarja 1513 zastavil, 23.marca i. 1. pa za 26 zlatih ogrskih goldinarjev prodal ključarjema župnijske cerkve sv. Tomaža v Krašnji kmetijo v Trnjavi, na kateri je živel Jurij Maček. Naborna komisija je 4. oktobra 1575 izbrala 20 mož in fantov iz Črnega grabna in okolice za vojsko proti Turkom, poleg teh je izbrala tudi Klernena Kukuvičarja (Clement Kukuuitscher) in Vrbana Jernejčiča iz Trnjave. Avstrijski nadvojvoda Ferdinand je 27. januarja 1616 Juriju Ravbarju podelil v fevd imetje, ki ga je podedoval po očetu Kozmu Ravbarju. Ta posestva so bila fevd kranjske kneževine in celjskih grofov. Tako je Jurij Ravbar dobil v fevd med drugim grad, imenovan Turn Krumperk, en dvorec pod njim, dve pusti - opuščeni kmetiji na Zgornji Gorjuši skupaj z goro Kosmač in goro sv. Kunigunde, eno kmetijo na Viru, eno kmetijo na Spodnji Gorjuši, travnik in njivo pri Rači, eno kmetijo na Brdu v ihanski Župniji, dvor v Dobu ter mlin in dve kmetiji v Trnjavi v krašenjski župniji (zu Ternau in Kraschner pharr). Vsa ta posestva skupaj z mlinom v Trnjavi in en domec v krašenjski župniji je 14. maja 1625 rimsko-nemški cesar Friderik II. priznal - potrdil Hansu Frideriku Ravbarju, ki je bil pravni varuh in nosilec fevdov Daniela, sina pokojnega Jurija Ravbarja s Krumperka. Marija in brata Lenart in Jurij Kokuitsch zu Thrnau an der Mauth bey Podpetsch - v Trnjavi pri mitnici v Podpeči, na Stari pošti, so 29. septembra 1628 prodali svoje desetine od sedmih kmetij v Dobu Janezu Pomladetu, župniku v Dobu.

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine