Naši kraji

Deloma gručasto, deloma obcestno naselje Šentvid pri Lukovici leži v zahodnem delu občine. Večji del naselja je južno od regionalne ceste Ljubljana–Celje. Na zahodu ga od Prevoj pri Šentvidu loči zgolj potok Vrševnik. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Šentvidu pri Lukovici živelo 229 prebivalcev.

V kraju se nahaja:

  • Knjižnica
  • cerkev sv. Vida
  • Veidrov trg
  • Dvorec Rus
  • kulturni dom Antona Martina Slomška
  • igrišče za nogomet
  • otroška igrala

__________________________________________________________________________________

 

Zgodovinski pregled

Naselje se v pisnih virih prvič omenja leta 1304, ko je neki Wulfing iz Št. Vida (Sand Veit) prodal mekinjskemu samostanu kmetijo v Lukovici z vsem, kar je spadalo k njej.  Šentvid pri Lukovici je dobil svoje ime po zavetniku soseske sv. Vidu. V naselju je bil nekdaj mlin, strojarna kož, mlekarna in kmetijsko posestvo z velikim hlevom.

Cerkev sv. Vida

Prva cerkev sv. Vida je stala že pred letom 1304, ko se Šentvid pri Lukovici omenja v pisnih virih, leta 1749 pa je bila sezidana baročna cerkev sv. Vida. V njej je podoba Marije Pomagaj, ki jo je leta 1938 okronal ljubljanski škof dr. Gregorij Rozman. Poleg bogate baročne opreme se v njej nahaja tudi krstni kamen iz kararskega marmorja, ki ga je soseska dobila v dar od grofa Ceconija v zahvalo krajanom, ki so sodelovali pri gradnji Bohinjskega predora. Cerkev je bila leta 2006 bogatejša tudi za nove Škrablove orgle.

Lega in širitev kraja

Že od leta 1818 leži na rahli vzpetini severno od regionalne ceste, ob poti, ki vodi do Brda pri Lukovici, pokopališče z mrliško vežico, ki je bilo prvič razširjeno leta 1926, vnovična večja širitev pa se je zgodila leta 2015.

V Šentvidu pri Lukovici je osrednji prostor pred cerkvijo imenovan Veidrov trg, v katerega se vključuje objekt nekdanjega župnišča, v katerem je Občina Lukovica leta 2003 uredila tudi Dom krajanov. V njem se nahaja enota Knjižnice Domžale – Knjižnica dr. Jakoba Zupana, prostori krajevne skupnosti, do leta 2016 pa tudi enota občinske uprave. Občina ima v Šentvidu pri Lukovici v najemu in uporabi tudi Kulturni dom Antona Martina Slomška, ki stoji v zahodnem delu trga, sicer pa je v lasti Cerkve.

Dvorec Rus

Še nekaj let nazaj so se številni turisti radi ustavljali v znani gostilni Rus, ki se je kasneje preimenovala v Domačijo Rus in danes Dvorec Rus.  V odlično ohranjeni hiši se nahaja galerija, manjši muzej, poročna dvorana, za hišo pa vrt z ribnikom in živalmi ter trgovinica Pr' Florjan z originalno opremo z začetka 20. stoletja. Najstarejši ohranjeni zapiski o domačiji segajo v 17. stoletje. Skozi čas in rodove se je življenje na domačiji spreminjalo, Rusi so bili od bankirji, ravnatelji, lastniki parne žage ... Sledovi tega pa so danes ohranjeni v tematskih sobah, na podstrehi pa si lahko ogledate, kako je potekalo življenje in delo v starih časih ter del meščanske kulture, ki je bila doma pri Rusu.

Vreme
Občina Lukovica

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Tor

13°/19°

Sre

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine