V Sloveniji najdemo kar nekaj naselij z imenom Preserje, dve se nahajata v Občini Lukovica. Preserje pri Lukovici so gručasto naselje s posameznimi razloženimi domačijami. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Preserjah pri Lukovici živelo 89 prebivalcev. Naselje spada pod Krajevno skupnost Lukovica.

Lega

Ležijo v zahodnem delu Posavskega hribovja, na zložnem prevalu približno dva kilometra jugovzhodno od Lukovice pri Domžalah. Valovit gričevnat svet v katerem se nahajajo predstavlja najzahodnejšo mejo med Moravško dolino na eni in Črnim grabnom na drugi strani. V Preserjah pri Lukovici danes med drugim aktivno deluje domače turistično društvo, ki pripravlja različne prireditve, nekdaj je bila med zelo znanimi kmečka olimpijada.

Zgodovinski pregled

Prvič se omenjajo 23. maja 1333, ko sta koroški fevdalec Zigfrid Smrekar in njegova soproga Marjeta prodala kmetijo v Preserjah (ze Prezzeriach) v moravški fari, na kateri je bil kmet Marin, Hermanu Mengeškemu. Kasneje, 18. Marca 1341, pa sta Zigfrid Lavant in brat Martin prodala kmetijo v Preserjah (Presteryach) pri Spodnjih Kosezah, ka nateri je gospodoval kmet Jurij, samostanu v Mekinjah. Preserje oziroma Seydendorf bei Prikarnitz se po vseh podatkih najbrž omenjejo tudi v listini iz 1. aprila 1429, šele v dokumentu iz 24. marca 1449, ki ga hranijo v državnem arhivu na Dunaju, pa so omenjene tudi Preserje pri Lukovici.

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine