Spodnje Prapreče so gručasto naselje z zaselkom Laze južno od Lukovice nad cesto, ki povezuje Moravče in Lukovico, na nekoliko dvignjenem svetu 333 metrov nadmorske višine nad dolino Radomlje, ki se zahodno od naselja močno razširi.

Naselje leži na robu Ljubljanske kotline, prvič pa se omenja sredi 14. stoletja. Nekdaj je bil tu zamočvirjen dolinski svet, ki pa so ga primerno uredili ter osušili, da je primeren za bivanje. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Spodnjih Praprečah živelo 211 prebivalcev.

V kraju se nahaja:

Gotska cerkev sv. Luka

V naselju stoji triladijska gotska cerkev sv. Luke z začetka 16. stoletja, ki ima nenavadno in neobičajno obliko. Je ena izmed cerkev v Sloveniji, kjer so ohranile gotske prvine, saj je bila večina cerkva na Slovenskem barokizirana, in kot taka predstavlja eno najpomembnejših stavb iz prve polovice 16. stoletja. V tej cerkvi naj bi leta 1525 potekala prva protestantska maša, zato je bil tu posnet tudi del filma o Primožu Trubarju.

Cerkev je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Ker ni postavljena na vrh griča, ampak se s svojim volumnom zažira v brežino, v dolino gleda le z zahodnim pročeljem in zvonikom, oltarni del pa skriva proti hribu. Zanimivo je tudi dejstvo, da se tla enakomerno spuščajo Cerkev obdajata manjše pokopališče in oporni zid.

Največja vrednota cerkve je poznogotska arhitektura z ohranjeno sočasno renesančno poslikavo. Čeprav je cerkev sv. Luke stara pol tisočletja je s prenovo dobila prvotno oblikovani ambient s pogledom v vse tri s svetlobo ožarjene oltarne zaključke in tako s svojo izpeljavo bogati slovensko sakralno arhitekturo 16. stoletja.


ZGORNJE PRAPREČE

Zgornje Prapreče so naselje do katerega se pripeljemo po drugem nadvozu nad avtocesto v Lukovici, ko nas pot vodi do Gradišča pri Lukovici. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Zgornjih Praprečah živelo 67 prebivalcev, v Spodnjih Praprečah pa kar 211.

Izvor imena

Ime je nastalo iz slovenske osnove praprot.

Zgodovinski pregled

Ko so leta 1136 ustanovili stiški samostan, se je zemljiška posest hitro širila. Nekaj več kot dvesto let pozneje, leta 1353, je imel samostan tudi v Praprečah pri Lukovici (Prapratsche) svoje podložnike, in sicer tri kmetije. Nikolaj Gall z Galenštjana in žena Marjeta sta 29. junija 1420 prodala nuni v samostanu na Koroškem kmetijo v Zgornjih Praprečah (zu Oberprapratisch) v dobski župniji, na kateri je živel podložnik Marko. Prav to kmetijo v Zgornjih Praprečah (Ober Prappprotisch), na kateri je še gospodaril Marko, pa je Lenart Poš (Posch) iz Begunj 11. februarja 1422 prodal Henriku iz Radovljice. Leta 1505 sta bili v Praprečah dve kmetiji podložni stiškemu samostanu. Prapreče so v zgodovini omenjene tudi v zvezi z luteransko vero. Na dan sv. Luka leta 1525 je duhovnik, ki je tam maševal, izpustil stalni del maše, kanon. Ko so leta 1526 po cerkvah pobirali dragocenosti za vojno s Turki, je v seznamu omenjena tudi cerkev sv. Luka v Praprečah (zu Prawatsch), ki pa ni ničesar dala, ker je puščico in kelihe vzel Matijaž Sawrer, ki jih je cerkvi najbrž sam podaril. Dne 13. julija 1542 je Pavel Pamulsen za 42 goldinarjev prodal Konradu z Brda in njegovi ženi Jeri dva travnika v Rafolčah in v Praprečah. Cerkev sv. Luka v Spodnjih Praprečah je bila v Valvasorjevem času leta 1689 še v dobski župniji.

Vreme
Občina Lukovica

Tor

15°/29°

Sre

16°/30°

Čet

17°/31°

Pet

16°/19°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine