Skozi naselje Podmilj se pripeljemo po regionalni cesti od Ljubljane proti Celju. V njem nahaja tudi avtobusna postaja, po kraju pa je poimenovan tudi prvi predor na avtocesti Ljubljana–Celje.  Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 na Podmilju živelo 62 prebivalcev. Naselje spada pod Krajevno skupnost Trojane.

Izvor imena

Ime je dobil po melišču ali mélu nad zaselkom. Ljudska etimologija pa meni, da po rimskem miljniku - obcestnem kamnu, ki naj bi nekdaj stal v vasi.

 

Zgodovinski pregled

V Podmilju sta okrog leta 1400 živela kamniška podložnika Zupan Jurij (Suppan Juri) in Janko (von Podmillmy). Podmilj pri Blagovici (zu Mell ob Glogowicz) se omenja tudi v listini z dne 14. septembra 1426, ko je avstrijski vojvoda Friderik V. podelil v fevd desetino v vasi Nikolaju Gamberškemu. Po urbarju Gospostva Kamnik iz leta 1439 so podložniki v Podmilju (Podmull) dajali v Kamnik po 13 1/4 škafa pšenice, 15 škafov rži in 54 škafov ovsa na leto. Podmilj (Podmil) se omenja tudi v urbarju kamniškega gospostva iz leta 1446. Po urbarju kamniškega zemljiškega gospostva leta 1477 je bil župan v župi Podmilj (Podneyll) Gregor, pred njim pa je bil župan Mihael. Plačeval je skoraj enake dajatve kot Jurij Peter ali naslednik Gregor na Prvinah, le namesto tovorjenja je plačeval po 12 šilingov na leto. Gregor (?), županov naslednik, je zaslužil od mlina in od vsega posestva v Potoku, zato je dajal po dva goldinarja davka, pisarju pa štiri šilinge. V urbarju je s svojimi dajatvami zapisan tudi Martin, Janezov sin. Na koncu vseh v župo Podmilj spadajočih podložnikov je v urbarju pripisano, da je vsak podložnik v tej župi dolžan deželnemu glavarju opraviti po dva dni tlake na cesti. V urbarju Gospostva Kamnik iz leta 1571 je vpisano županstvo Podmilj (Supp Podmull). Župan je bil Boštjan Podmolšak-Pomiljščak. Navedeni so še naslednji podložniki: Martin Dolinšek, Luka Bregand, Juri Juretina, Gregor Voka, Peter Logar, Marko Janko, Ambrož Korenik, Andrej Pavlov sin, na Suharjevi kmetiji Mihael Sneider - na Vrankarjevi kmetiji Matjaž Švederman in Mihael Kolar, Jakob Bazovičnik, Ožbolt Kos, Mihael Kos, Gašper Prebin, Jurij od sv. Ožbolta, ki je bil na Florijanovi kmetiji. S Samrgle pri Podmilju je šel leta 1575 na vojno s Turki Matija Samorglar-Samoglav.

stva iz leta 1446. Po urbarju kamniškega zemljiškega gospostva leta 1477 je bil župan v župi Podmilj (Podneyll) Gregor, pred njim pa je bil župan Mihael. Plačeval je skoraj enake dajatve kot Jurij Peter ali naslednik Gregor na Prvinah, le namesto tovorjenja je plačeval po 12 šilingov na leto. Gregor (?), županov naslednik, je zaslužil od mlina in od vsega posestva v Potoku, zato je dajal po dva goldinarja davka, pisarju pa štiri šilinge. V urbarju je s svojimi dajatvami zapisan tudi Martin, Janezov sin. Na koncu vseh v župo Podmilj spadajočih podložnikov je v urbarju pripisano, da je vsak podložnik v tej župi dolžan deželnemu glavarju opraviti po dva dni tlake na cesti. V urbarju Gospostva Kamnik iz leta 1571 je vpisano županstvo Podmilj (Supp Podmull). Župan je bil Boštjan Podmolšak-Pomiljščak. Navedeni so še naslednji podložniki: Martin Dolinšek, Luka Bregand, Juri Juretina, Gregor Voka, Peter Logar, Marko Janko, Ambrož Korenik, Andrej Pavlov sin, na Suharjevi kmetiji Mihael Sneider - na Vrankarjevi kmetiji Matjaž Švederman in Mihael Kolar, Jakob Bazovičnik, Ožbolt Kos, Mihael Kos, Gašper Prebin, Jurij od sv. Ožbolta, ki je bil na Florijanovi kmetiji. S Samrgle pri Podmilju je šel leta 1575 na vojno s Turki Matija Samorglar-Samoglav.


Vreme
Občina Lukovica

Tor

15°/29°

Sre

16°/30°

Čet

17°/31°

Pet

16°/19°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine