(Lóke (Spodnje, Zgornje); v Lókah, lóčanski, Lóčani)

Od kod ime?


Ime Loke sta zaselka dobila po zamočvirjenem zemljišču ob Radomlji.

Zgodovina


V Deželskem arhivu v Gradcu je shranjena originalna listina, ki omenja 10. avgusta 1387 Spodnje Loke v krašenjski župniji (ze Nider Lak). V urbarju kamniškega gospostva iz leta 1439 so med kraji, kjer so bili podložniki tega gospostva, navedene tudi Loke (Laakch). V urbarju istega gospostva leta 1446 so zapisali Lackg, medtem ko je krajevno tme Prelokch v listini 5. aprila 1451 po primerjavi s sosednjimi kraji morda vas Prevoje nad Blagovico. Stolni prošt, dekan tn ljubljanski kapitelj so po kupni pogodbi 15. septembra 1589 izročili zemljišče - kmetijo z vsemi njivami, senožetmi in vsem, kar ji je pripadalo, Andreju Olavfu (Olhavffu), njegovi ženi Eleni in njunim dedičem. Kupec se je obvezal, da bo vsako leto plačeval običajne obresti in druge dajatve dobskemu vikarju in njegovim naslednikom. Do tedaj so kmetijo uživali dediči pokojnega vikarja v Krašnji (Zu Khraxen) Ivana Makoviča. Kmetija je bila torej podložna dobski župniji. Župnija Dob je bila od leta 1518 dodeljena stolnemu kapitlju in je imela včasih več podložnikov na svojem območju, kamor prištevamo tudi Črni graben. Podložniki so svoje davščine dajali župniku v Dobu, ta pa stolnemu kapitlju v Ljubljani. Leta 1688 je imela župnija Dob naslednje podložnike: v Zgornjih Lokah eno zemljišče, imenovano Župnice, desetino od petih zemljišč - kmetij in dveh koč, delno, od dveh polzemljišč in enega mlina. V Spodnjih Lokah je dobivala desetino od štirih. zemljišč, v Trnjavi od štirih polzemljišč, desetino od 12 zemljišč, v Brezju pri Krašnji pa eno zemljišče in eno njivo.

Vreme
Občina Lukovica

Tor

15°/29°

Sre

16°/30°

Čet

17°/31°

Pet

16°/19°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine