Naselje Log se nahaja nad 579 metrih nadmorske višine in ga je mogoče opaziti iz avtoceste pred predorom Podmilj na levi strani z ljubljanske strani. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Logu živelo 23 prebivalcev. Naselje spada pod Krajevno skupnost Trojane.

Izvor imena

Rudolf Badjura navaja v Ljudski geografiji več značilnosti za imena z osnovo log. Log je najbrž nastal na prostoru, kjer je prej rastel gozd, v okolici pa je bil še gozd.

 

Zgodovinski pregled

Okrog leta 1400, ko sta nastala urbar in županijska ustava, sta živela v Logu podložnika mesta Kamnik in kamniškega deželskega sodišča Marin in Herman (von Lag). V županijo Podmilj so po urbarju kamniškega gospostva leta 1477 spadale tudi kmetije, na katerih so bili: Janko iz Loga (Lack), pred njim pa Pavel, Andrej iz Lack, prej Mihael ter Pavel in Mixe.  

Vreme
Občina Lukovica

Pon

13°/23°

Tor

13°/21°

Sre

12°/22°

Čet

15°/23°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine