Naši kraji

Krajno Brdo leži na 586 metrih nadmorske višine nad naseljem Krašnja. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija je 1. januarja 2016 v Krajnem Brdu živelo 93 prebivalcev. Naselje spada pod Krajevno skupnost Krašnja.

V naselju so tri ekološke kmetije.

Izvor imena

Vas je dobila ime po krajnem brdu ob vznožju bolj strmega hribovja. Brdo je podobno drugim naravnim oblikam, ki so značilne za ta imena.

Zgodovinski pregled

Priorinja Anna von Stetwik in samostanska skupnost v samostanu v Mekinjah (cze Michelstetten) sta 1. oktobra 1372 prodala svojo kmetijo v Krajnem Brdu (Krainzka Berda) pri Blagovici. Kmetija je bila opuščena, nekdaj pa je na njej sedel kmet Marinčič (Marinschtsch). Kupil jo je Ivanuš Ribnik (Ybanussen vom Ribnik) za 13 zlatnikov. Listino sta pečatila konvent in vitez Nikolaj Chranschrot. Pirs iz Doba se je 29. marca 1405 poravnal s svojo materjo Nežo Wartenauer zaradi različnih sporov, predvsem pa zaradi šestih kmetij, ki jih je dobila za jutrnjo. Ena kmetija je bila v Krajnem Brdu (Kraineberdii), na kateri je gospodaril Mihael. Neža Wartenauer, žena Ortolfa Wartenauerja, je ustanovila v kapeli sv. Nikolaja v Krškem večno mašo, zato je 25. novembra 1408 zamenjala z grofom Hermanom Celjskim šest kmetij, ki jih je dobila za jutrnjo od prvega moža Erharta iz Doba. Dve kmetiji sta bili v krašenjski župniji v Gabrju in v Krajnem brdu (Krainaberd). Zadnja je bila tedaj pusta - opuščena.

V listini, izdani 12. aprila 1414, sta med drugimi posestmi omenjeni tudi dve hubi v Krajnem Brdu. Na eni domačiji je gospodaril Kovač, na drugi pa Herman. Kralj Friderik, deželni knez, je leta 1444 v Ljubljani podeljeval fevde tistim, ki so ga zanje prosili. Ob tem obisku je kralj na novo podelil naslednje fevde: Lovec Peter je dobil zase in za sina svojega brata Andreja iz Dola lovsko kmetijo s Podborštom v župniji Dol. Isti Andrej, Mihaelov sin, je imel še posebej lovsko kmetijo v Dobravi v ljubljanski župniji. Poleg tega je imel v fevdu desetino od petih kmetij v Krajnem Brdu pri Krašnji (zu Kraynwedu ob Krechsen; zu Kraynwerdin ob Krechsen).

Iz popisa ni razvidno, ali je bilo v Krajnem Brdu tedaj več kmetij. Kranjski deželni upravitelj Jorig von Tschernomel je 5. aprila 1451 v Ljubljani potrdil, da je Johannes Dietwiser, zastopnik Petra Obratzschana, pred sodiščem dosegel, da sme ta razpolagati s posestvi svoje žene, do katerih si je pridobil pravico. Med drugimi je imel tudi desetino od podložniških kmetij v Krajnem Brdu (Krenwerd). Krištof Zellenperger s Krumperka je 2. februarja 1508 prodal Jerneju Zajcu, Marku Zajcu in Petru Černetu z Rakitovca, cerkvenim ključarjem Marijine cerkve v Češnjicah, desetino v Krajnem Brdu v krašenjski župniji. Iz te vasi je moral leta 1575 na vojno s Turki Vrban Družko.

Vreme
Občina Lukovica

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Tor

13°/19°

Sre

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine