Režijski obrat Občine Lukovica je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.

Opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

·         gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,

·         vzdrževanje občinskih cest, zimska službe ter urejanje in vzdrževanje parkirišč,

·         urejanje zelenih površin,

·         vzdrževanje in urejanje pokopališč,

·         urejanje javnih tržnic,

·         urejanje in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.

Za pregled dela in razporejanje obveznosti režijskega obrata skrbi Uroš Drobež.

Sodelavci režijskega obrata Občine Lukovica so Petra Škrabel Kores, Jože Urankar, Tomaž Jemec, Marjan Lavrič, Franci Končar, Robert Capuder, Andrej Pavlič.


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA VRBA

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je v Občini Lukovici javna služba. Od leta 2002 imamo v Vrbi svojo centralno čistilno napravo, v katero je od pozne jeseni 2003 urejen odvod fekalne kanalizacije ter veliko priklopov meteorne vode. Slednja je speljana tako, da se lahko zliva v potok Radomljo. V centralno čistilno napravo Vrba vozijo tudi odplake s cisternami iz tistih delov občine, kjer ni speljane kanalizacije.

Dnevno se na centralni čistilni napravi očisti do 500 kubičnih metrov vode. Med poletjem – julija in avgusta – je delovanje najmanj obremenjeno. Meritve kvalitete vode se v njej izvajajo štirikrat do petkrat letno v okviru JP Vodovod-Kanalizacija v Ljubljani.

Skrbnik centralne čistilne naprave Vrba je Tomaž Korošec.

Kontakt: 01 729 63 22

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine