Na teh straneh se nahajajo aktualni razpisi, javni natečaji Občine Lukovica ter ostale pomembne informacije.


 

RAZPISI

 

Izgradnja poslovilnega objekta Blagovica - Šentožbolt - do 27. 6. 2018

 

Javni poziv pokroviteljstvo župana 2018  - do porabe sredstev 

 

Javni poziv za zbiranje vlog za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »ZAKLADI ČRNI GRABEN« za leto 2018 - do 22. 6. 2018

  

Javni razpis za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov iz proračuna Občine Lukovica za leto 2018 - do 21. 6. 2018

 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica v letu 2018 - do 22. 8. 2018

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Lukovica - do 8. 6. 2018

 

Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2018 - do 21. 5. 2018

 

Javni razpis za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica za leto 2018 -  do 21. 5. 2018

 

Javni razpis o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2018 - do 21. 5. 2018

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2018 - do 18. 5. 2018

 

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2018 - do 18. 5. 2018

 

Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov za leto 2018 - do 25. 5. 2018

 

Javni poziv za sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju za leto 2018 - do 18. 5. 2018

 

Dobava tovornega vozila 4 x 4 - do 25. 4. 2018

 

Javni razpis za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Lukovica po metodi javnega zbiranja ponudb - do 22. 12. 2017

 

Javno naročilo za nakup vozil z nizkimi emisijami: kombiniranega vozila, mini busa in tovornega vozila - do 23. 11. 2017

 

Javni poziv Pokroviteljstvo župana 2017 – II   - javni poziv zaprt

 

Javno naročilo: priprava, tisk in distribucija občinskega glasila Rokovnjač - do 21. 8. 2017

 

Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v Občini Lukovica za leto 2017 - do 31. 8. 2017


Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2017 - do 31. 8. 2017


Javni poziv za sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju v letu 2017 - do 31. 8. 2017 


Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine za leto 2017 - do 27. 10. 2017

 

Javni poziv pokroviteljstvo župana 2017 - javni poziv ZAPRT

 

Javni razpis garancij za bančne kredite podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji - do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018

 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica v letu 2017 - do 22. 8. 2017

 

Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2017 - do 26. 5. 2017

 

Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

Javni razpis o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

Javni razpis za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

 

 

 

 


 

JAVNI NATEČAJI

 

Trenutno ni aktualnih javnih natečajev

 

 


 

OSTALO

 

 

 


Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine